Cesta k sebe

Vzťahy nás obklopujú všade.  Máme partnerské vzťahy, vzťahy na pracovisku, rodinné vzťahy. My sa budeme hlavne zameriavat na partnerské vzťahy, a na to, ako sa nám darí či nedarí v nich fungovať.

Skupinová diskusia sa bude konať pravidelne a cieľom je, aby sa stretávala tá istá skupinka pravidelne každý druhý mesiac. Niekedy môže niekto pribudnúť, iný zase nemôže prísť alebo sa rozhodne nepokračovať.

Čím dlhšie budete chodiť, tým lepšie budete postupne rozumieť sebe samému a ostatným. Dostanete odpovede na mnohé otázky, ktoré si sami kladiete.

Niekoľko rokov som sa venovala organizácii zoznamovacích stretnutí a potom sprostredkovaniu partnera. Čím viac som sa s ľuďmi stretávala, čím viac som s nimi komunikovala a čím hlbšie sme sa dostali do rozhovoru, zistila som, že ten dôvod, pre ktorý sú single nie je „len“ nedostatok príležitostí sa zoznámiť ale nízke sebavedomie, neschopnosť zabudnúť na bývalú, príliš vysoké nároky a podobne…

Pod vedením dvoch facilitátorov, PCA terapeuta Martina a koučky a majiteľky zoznamovacej agentúry Martiny môžete priniesť a otvoriť tému, ktorá Vás zaujíma a spolu s ostatnými zistíte, že v tom nieste sami.

 

Čo Vám táto skupinová diskusia prinesie?

  • spoznáte lepšie samého seba
  • zistíte ako vás vnímajú ostatní a najmä ako vás vníma opačné pohlavie
  • zistíte, že problémy alebo témy, ktoré riešite riešia aj ostatní
  • zlepšíte si komunikačné zručnosti
  • budete lepšie rozumieť sebe a druhým ľuďom (za predpokladu, že človek príde viac krát)

Ak máte záujem, prosím zakúpte si lístok dopredu aby ste si rezervovali miesto.

Loading the Online ticket sales widget, please wait...

Cesta k sebe - skupinová diskusia na tému vzťahy s prvkami encounteru

Cesta k sebe - skupinové stretnutia 35

Dátum 26.6.2022

Miesto Monsters Caffe, Rusovská Cesta 54, Bratislava, Petržalka

Čas 9.00 - 18.00

Cesta k sebe lístok

Veľa užitočných tipov a trikov pre priamy kontakt cez e-mail