Je hľadanie partnera naozaj o štastí? Rozhovor so psychologičkou aneb prečo je psychologička v cene balíčku Sprostredkovanie partnera na mieru?

 

Je hľadanie partnera naozaj o štastí?

Rozhovor so psychologičkou aneb prečo je psychologička v cene balíčku

Sprostredkovanie partnera na mieru?

 

single muž

 

 

Stretávam sa s mladým mužom, 28 rokov v hoteli Crowne Plaza, kde sa stretávam s väčšinou klientov, je tam taký výklenok, kde sa môžeme v kľude porozpávať a je tam príjemná obsluha. Zatiaľ čo mnohí jeho kamaráti už majú dlhoročné partnerky, sú ženatí a niektorí majú už aj deti, Adam je stále single. Rozhodol sa preto vyskúšať službu Sprostredkovanie partnera na mieru.

 

S Adamom som už komunikovala telefonicky, keď sme si prešli otázky týkajúce sa jeho veku, záľub, slabých a silných stránok. Zároveň sme si aj dohodli termín osobného stretnutia. Rozprával o svojej práci, vysokej škole, ktorú absolvoval a o svojich voľnočasových aktivitách.

 

Pôsobil na mňa veľmi príjemne, bol pekne oblečený ale predsa mi tam niečo nesedelo. Pôsobil tak nesmelo. Zaviedla som tému na jeho bývalé partnerky a na to ako dlho je už asi single.
Odvrátil pohľad a začal sa pozerať do zeme. Čakám na odpoveď, znovu nadväzujem očný kontakt a dozvedám sa, že Adam ešte nemal vzťah. Cíti sa trápne, jeho kamaráti už sú ženatí a on ešte nemal sex so ženou!! Podľa neho mu ešte žiadna žena nedala šancu. Ešte nemal príležitosť spoznať tú pravú.

 

Vysvetľujem, že hľadanie partnera nie len o príležitosti spoznať tú pravú, či toho pravého, je to aj o tom ako človek vystupuje a ako dokáže zaujať partnerku.
Takisto vysvetľujem, že v rámci balíčku Sprostredkovanie partnera na mieru, má možnosť využiť koučing alebo rozhovor so psychologičkou. V oboch prípadoch má možnosť prediskutovať si a identifikovať si, čo mu robí najväčší problém pri zoznamovaní sa a spoznávaní sa so ženami a na tom následne pracovať.

 

Adam sa zamračí a neistým hlasom odpovedá, že on nepotrebuje koučing ani psychologičku, on predsa len nemá možnosti, kde sa zoznámiť…(hoci ešte nikdy nemal partnerku, má pocit, že problém nie je v ňom ale v druhých alebo v nejakom šťastí alebo náhode stretnúť nejakú partnerku)

 

Mnohí ľudia sa psychológa boja, pre niektorých je to možno taká stigma, že nie sú normálny.

 

O tom ako psychológ pracuje a čo môžme jeho návštevou získať, nám porozpráva psychologička a matka dvoch detí Alexandra Kaiser.

psychologička Alexandra Kaiser

 

Alex, skús nám priblížiť prácu psychológa. Na Slovensku si ešte stále niektorí ľudia myslia, že k psychológovi chodia len ľudia, ktorí sú duševne chorí a že im psychológ predpíše len nejaké lieky. S čím všetkým sa na teba klienti môžu obrátiť?

 

V prvom rade je veľký rozdiel medzi psychológom a psychiatrom. Psychiater je lekár, pracuje prevažne s duševne chorými ľuďmi a predpisuje lieky. Psychológ lieky nepredpisuje a pole jeho pôsobenia môže byť veľmi rôznorodé. Sú psychológovia, ktorí sa podobne ako psychiatri venujú prevažne duševne chorým ľuďom, ktorí majú výrazné psychické problémy. Taktiež sú psychológovia, ktorí sa venujú napríklad výberu zamestnancov do práce alebo pracujú výlučne v školách s deťmi a mládežou.

 

Mnohí psychológovia majú svoje vlastné poradne alebo ambulancie, v ktorých sa venujú klientom. Pokiaľ má psychológ absolvovaný psychoterapeutický výcvik, pracuje s klientom hlavne formou psychoterapie alebo psychologického poradenstva.

 

Témy, ktorým sa venujú psychológovia v poradenstve a psychoterapii sú rôzne. Ľudia môže navštíviť psychológa, pokiaľ samy sebe dobre nerozumejú, nevedia nájsť svoj zmysel, potrebujú si utriediť v hlave svoje hodnoty a nasmerovať svoj ďalší vývin. Psychológ pracuje s tým, čo klient prináša, takže téme závisí len od vás. Psychoterapia môže pomôcť odhaliť traumy z minulosti, ktoré blokujú vaše fungovanie v súčasnosti.

 

„Psychológ nepredpisuje lieky“

 

 

Príchádzajú k tebe aj nezadaní ľudia? Čo najčastejšie riešia? Naozaj majú dnes ľudia menej možnosti na to, aby sa zoznámili?

 

Prichádzajú ku mne rôzni ľudia. Zadaní, nezadaní, prevažne nespokojní so svojím aktuálnym fungovaním. Nezadaní ľudia najčastejšie z môjho pohľadu riešia buď problémy s komunikáciou, s nadviazaním kontaktu s opačným pohlavím, čo často súvisí s nízkym sebahodnotením a sebavedomím daných ľudí. Taktiež riešia frustráciu z toho, že nedokážu nájsť niekoho na trvalý a hodnotný a dlhodobý vzťah. Na druhej strane sú však aj nezadaní ľudia, ktorí nemajú partnera preto, že pre nich nie je nikto dosť dobrý. Sú nároční a často majú skreslenú mienku o samých sebe a príliš špecifické kritériá na partnera, ktoré sú takmer nenaplniteľné. Vtedy sa dá s daným človekom pracovať na uvedomení si týchto skutočností a na prípadnom prehodnotení svojich nárokov.

Čo sa týka otázky, či je v dnešnej dobe menej možností k tomu, aby sa ľudia zoznámili – to si nemyslím. Ľudia dnes majú mnoho možností na internete, ako aj na výber z voľnočasových aktivít a záujmových krúžkov, kde je možnosť sa zoznámiť.

 

„Nezadaní ľudia najčastejšie riešia buď problémy s komunikáciou, s nadviazaním kontaktu s opačným pohlavím, čo často súvisí s nízkym sebahodnotením a sebavedomím daných ľudí.“

 

Je hľadania partnera náhoda alebo šťastie, ak sme dlhodobo nechcene single, môžeme tvrdiť, že len nemáme šťastie alebo tam môžu byť aj iné faktory?

 

Vždy tam môžu byť aj iné faktory a je takmer isté, že tam tie iné faktory aj sú. Pokiaľ sa pohybujeme po svete ako väčšina bežných ľudí, je veľmi pravdepodobné, aby sme aj my stretli niekoho, kto by bol pre nás zaujímavý a stál za to. Závisí však na našom “vyžarovaní“, na tom, aké signály vysielame do okolia a možno si to ani neuvedomujeme. Ďalej je otázka aj to, že ak niekoho stretneme, ako to celé pokračuje.

Či sme schopní prehlbovať vzťah a pracovať na ňom, alebo či naše vzťahy stroskotajú hneď po prvom rande. Závisí to aj od toho, aké očakávania od partnera máme. Mnoho ľudí má vysnívaný ideál, ako by mal jeho partner vyzerať a aké by mal mať vlastnosti. Pokiaľ to tak nie je, človek často zavrhne možnosť bez toho, aby dal dotyčnému človeku šancu. Randenie je aj o tom, ako sme schopní sa prispôsobiť a adaptovať. Predsa ide o to, zladiť si život s inou ľudskou bytosťou. A to bez prispôsobenia sa a neustálej práce na vzťahu nejde.

 

„Hľadanie partnera záleží na aj na našom “vyžarovaní“, na tom, aké signály vysielame do okolia a možno si to ani neuvedomujeme.“

 

Čo všetko ovplyvňuje to, akého partnera si vyberáme a do akých vzťahoch sa púšťame?

Z psychologického hľadiska tam môže byť veľa faktorov, ako sú rodinné modely, rodičovský vzor, súrodenecké konštelácie. Taktiež sme ovplyvnení našimi predchádzajúcimi vzťahmi a skúsenosťami, naším okolím a vplyvmi či už rodiny, kamarátov alebo v dnešnej dobe sociálnych sietí. A taktiež zohráva samozrejme veľkú úlohu “biológia“ – partner u nás musí prejsť prvým sitom – teda či sa nám po fyzickej stránke páči a či nás priťahuje. Keď týmto sitom prejde, je dôležité, ako sa s ním cítime, ako sa vieme porozprávať, či máme spoločný hodnotový rebríček a či spolu vieme tráviť čas.

 

Ako prebieha spolupráca alebo terapia s tebou od prvého telefonátu až po ukončenie terapie?

Po úvodnom telefonáte je možné objednať sa na osobné stretnutie, ktoré ja osobne preferujem pred možnosťami online terapie (samozrejme za bežných podmienok, keď nás neohrozuje žiadny vírus). Na prvom stretnutí sa po úvodom zoznámení sa a nadviazaní spolupráce stanovia pravidlá, podľa ktorých budeme s klientom ďalej spolupracovať. Tam patrí napr. dĺžka stretávania, frekvencia, stanoví sa cieľ, na ktorom chce klient spolu s terapeutom pracovať. Tieto veci sú rôzne a závisia od charakteru problému, s ktorým klient prichádza.

Čas sedenia je čas vyhradený pre klienta a terapeut sa mu v tomto čase plne venuje. Využíva svoje znalosti a zručnosti na to, aby klientovi pomohol zorientovať sa v jeho probléme a aby pomohol klientovi nájsť možnosti, ktoré klient má na riešenie svojich problémov alebo mu pomáha získať nové zručnosti, ktoré klientovi chýbajú k tomu, aby dosiahol to, čo potrebuje.

Terapeutický vzťah je vzťah spolupráce, preto priebeh závisí na oboch ľuďoch, ako na terapeutovi, tak na klientovi.

 

Kedy si môžme povedať, že som proste taký a ide len o nejakú našu zlú vlastnosť a kedy to naše správanie môže byť dôvodom prečo si nevieme nájsť partnera, prípadne nám môže byť prekážkou udržania si partnera?

 

Každý človek ma mnoho dobrých vlastnosti, ale aj zle vlastnosti. Na všetkom, čo nám zhoršuje vzťahy a fungovanie vo svete sa dá vždy pracovať, pokiaľ sa chce človek zlepšovať a napredovať.

Samozrejme to by bol ideálny stav a fungovať v živote a vo vzťahoch sa dá aj s nedostatkami. Pokiaľ tieto nedostatky nie sú natoľko závažné, že nám prinášajú mnohé problémy a dostávajú nás opakovane do konfliktov. Vtedy je vhodne sa nad sebou zamyslieť a skúsiť so sebou niečo spraviť.

Obráťte sa na nás s hľadaním partnera a získanie nie len ďalšiu príležitosť ako sa zoznámiť ale aj profesionálnu pomoc a podporu.