Média & TV

Môžete ma poznať z médií

Telvízia ružinov, účinkovanie v relácii Aréna

 

Televízia JOJ, Inkognito

 

Rádio Jemné, Netradičné povolania